De GasOnderhoudsKombinatie BV

helpt u graag

Wat te doen bij een storing?

In het geval dat er zich bij u een storing voordoet, bent u soms zelf in staat deze op te lossen.

Controleer altijd eerst onderstaande punten voordat u contact opneemt.

Zo voorkomt u onnodige kosten.

De checklist om een storing op te lossen

•  Als uw gastoestel een stekker heeft, controleer dan of er spanning staat op het gekoppelde stopcontact. Sluit bijvoorbeeld een ander apparaat op het stopcontact aan. Heeft u geen spanning? Controleer de stop in de meterkast. 


•  Staan de gaskranen open onder de ketel? Hoe zit het met de hoofdkraan in de meterkast?


• Staat de waterdruk van de cv-installatie boven de 1 bar? Zo niet: vul de waterdruk bij tot maximaal 1,8 bar (zie onder bijvullen).


•  Zet de kamerthermostaat op minimaal 30ºC en kijk of de ketel alsnog aangaat. Is dit het geval, zou er eventueel iets mis kunnen zijn met de thermostaat. Gaat de ketel niet aan? Meld dit als storing.


•  Sommige gastoestellen hebben een waakvlam. Brand deze? Zo niet, probeer hem dan weer aan te steken.

•  Is uw thermostaat van batterijen voorzien, dan geeft de display aan of deze vervangen moeten worden. Alleen alkalinebatterijen zijn toegestaan. 


•  Als het toestel de mogelijkheid heeft, reset. De stekker eruit halen en terugplaatsen kan ook werken. Belangrijk: noteer de storingscode die op het display af te lezen is en geef deze door bij een storingsmelding.

•  Als u geen warm water heeft op een tappunt terwijl ergens anders wel warm water uit de kraan komt, is de kans groot dat de perlator (het zeefje) of de douchekop vervuild is. Maak deze schoon met azijn en controleer of het systeem dan wel werkt.


•  Het kan voorkomen dat u wel warm water heeft, maar dat de cv het niet doet. Controleer of u geen druppelende warmwaterkraan heeft. Het gastoestel blijft hierdoor op warmwaterstand staan en gaat niet over op cv.

Heeft u bovenstaande punten gecontroleerd?

Als de storing nog steeds niet verholpen is, neemt dan gerust contact op met onze Service Desk.

 U kunt ons telefonisch bereiken op nummer: 

020 614 80 90  

Of meld uw storing via de mail:  

contact@gok-amsterdam.nl